Ծառայություներ

Այստեղ` կադրային կենտրոնին կից, գործում են նաև հետևյալ ծառայությունները`

Թարգմանություններ

Կատարվում են անձնագրերի, ծննդյան վկայականների, պայմանագրերի և մի շարք այլ փաստաթղթերի գրագետ թարգմանություններ / նոտարական վավերացմամբ /:

Համակարգչային դիզայն

Կատարվում են այցեքարտերի, բուկլետների, օրացույցների, հրավիրատոմսերի , գովազդային պաստառների բարձրակարգ գրաֆիկական դիզայն և որակյալ տպագրություն, ինչպես նաև կատարվում է լոգոների, վեբ-կայքերի պատրաստում և յուրօրինակ ձևավորում :